Model: 5703

Bộ trộn cho sen tắm
Van gật gù điều chỉnh
Lớp mạ bền vững với thời gian