Model: 5755

Bộ trộn sen tắm âm tường
Thiết bị kèm nút chuyển hướng