Model: 5729

Vòi chậu lavabo
Vòi dạng cao
Van gật gù điều chỉnh
Thiết kế mới tính ứng dụng cao