Model: 5705

Bộ sen tay thời gian
Đầu sen thiết kế độc đáo
Thiết kế mới, tính ứng dụng cao